fredag 23 juli 2010

Den dömde uttalar sig

Jag är den som fälldes för barnpornografibrott i Uppsala tingsrätt den 30 juni 2010, på ett innehav av endast serieteckningar.


Eftersom jag alltid kör med ärlighet har jag aldrig gjort någon egentlig hemlighet om vare sig anklagelserna, åtalet eller domen; i stort sett alla i min omgivning känner till det, varför jag var ganska snabb med att nämna det på bland annat Facebook snart efter att domen kom till min kännedom den 14 juli. Det tog inte lång tid förrän helvetet brakade löst i form av bloggposter, tidningsartiklar och radioinlägg. Och det var givetvis min avsikt. Den här lagen utgör ett skräckinjagande ingrepp på vad som torde vara den mest grundläggande av våra rättigheter, och jag tyckte det var av högsta vikt att allmänheten fick veta.


Jag hade ursprungligen tänkt att det vore bäst om andra förde min talan; vad jag själv hade att säga skulle, tänkte jag, riskera att tolkas som att jag bara försvarade mig själv och inte sakfrågan. Men med tanke på vilken uppståndelse det blev, insåg jag att jag som anonym bara rörde till frågan mer. För i alla inlägg om att även pedofiler borde ha rätt att ha fantasier (vilket jag i och för sig håller med om) så försvann det som jag själv fann som mest upprörande: oproportionaliteten i mitt fall, samt det vansinnigt felaktiga tankesprång det innebär att tro att fiktion har något med verkligheten att göra. Dessutom uppstod en hel del frågetecken, som jag kände att det vore bäst om jag rätade ut. Om inte annat kanske det ger ytterligare ett perspektiv på denna konstitutionsvidriga lagstiftning.


Jag kan tänka mig att många som fått höra om den här domen känner att det kanske är principiellt fel att illegalisera teckningar, men att det var bra att den potentiella barnaplågaren åkte dit – han hade säkert gjort något trots allt. Jag avskyr generellt att göra folk besvikna, men i det här fallet är jag faktiskt tvungen, för jag är inte ens en pedofil. Jag är en serieläsare. Förvisso ingen vanlig serieläsare, utan en storkonsument och namnkunnig specialist inom ämnet japanska serier, men icke desto mindre bara en serieläsare. Detta är viktigt eftersom mitt fall alltså utgör ett exempel på att den här lagen skjuter i helt fel riktning. Man har utökat lagen i hopp om att kunna brottsbelägga vad folk tänker, och vad man fångar är inte bara en som inte gjort en fluga förnär, utan en som inte ens är skyldig till tankebrottet man vill komma åt.


Nå, så vad gällde det här egentligen? På riktigt, alltså.


Några har undrat över vad för sorts bilder det rörde sig om; en del har kanske föreställt sig det värsta tänkbara och att vanliga nakenteckningar på seriefigurer ännu är safe. Jag blir tvungen att göra er besvikna igen. Bilderna ifråga var amatörteckningar föreställande nakna seriefigurer; i japansk stil kraftigt stiliserat och långt ifrån realistiskt. I Japan är det vanligt med teckningar där folk karikerar seriefigurer, påklätt eller avklätt; ju populärare seriefigur desto vanligare, och vilka figurer som karikeras på det här viset är lustigt nog ofta en bra barometer på vilka serier som är uppe på tal.


De här bilderna låg i en mapp med blandad serieerotika som jag hämtat hem vid diverse tillfällen genom åren. Den lilla andel bilder i erotikamappen som åklagarmyndigheten ansåg vara stötande, var dem där seriefigurerna hade små bröst; gissad ålder någonstans i tonåren. De allra flesta enkla nakenteckningar; några enstaka bilder på en sexakt. Vilken ålder tecknaren tänkt sig är oklart; till saken hör att den japanska seriestilen får seriefigurerna att se unga ut, lägg där till det faktum att japaner är småbröstade i allmänhet. Min lilla mapp med serieerotika innehöll förutom dessa bilder en försvarlig mängd andra, där brösten var lite större. Att detta skulle utgöra skillnaden mellan legalt och illegalt var en så orimlig tanke att den i min vildaste fantasi aldrig slagit mig.


Enligt domen gällde åtalet 51 bilder; även detta är en sanning med modifikation, eftersom flera av bilderna var i duplikat – jag hade flyttat över min bildmapp från en dator till en annan, och då räknades bägge kopior. Till saken hör att jag är en av Sveriges mest ihärdiga seriesamlare; jag har i min ägo någonstans mellan 3 500 och 4 000 serieböcker. Det totala antalet serieteckningar jag äger torde uppgå till över fyra miljoner. Ett litet urval av detta är erotika.


Det som är skrämmande med just mitt fall är att det alltså inte ens handlar om någon massiv, exklusiv samling av tecknad barnhårdporr, utan om ett trettiotal bilder av nakna seriefigurer i en samling av miljoner och åter miljoner serieteckningar.

Mängden erotik i min seriesamling uppgår inte ens till en halv promille, och av den lilla mängden utgör småbröstade seriefigurer inte ens en procent. Det är som om en litteratursamlare som äger tvåtusen böcker skulle straffas för att en av böckerna är en porrig ungdomsroman av Hans-Eric Hellberg. Varför har jag även erotika? kan man fråga. Svaret är enkelt; jag är serievetare till yrket och jag konsumerar allt sådant som kommer upp på tal, även om serien handlar om plattbröstade tonåringar. Huruvida ett totalt innehav av mindre än en procent av mindre än en halv promille är oproportioneligt eller inte upplåter jag till läsarna att avgöra. Så mycket kan jag säga att om jag hade haft en pedofilisk läggning hade man inte hittat femtio bilder hos mig; med tanke på hur mycket serieerotika jag har varit i kontakt med och kunnat skaffa om jag varit intresserad, skulle antalet uppgått till tiotusentals.


En del andra har undrat varför polisen gjorde ett tillslag hos mig över huvud taget. Vissa kanske tänker att jag säkert var skäligen misstänkt för något värre brott och att det här serieinnehavet bara var toppen av ett isberg. Än en gång måste jag göra er besvikna. Anledningen till att polisen sökte igenom min boning är en del i en infekterad vårdnadstvist som jag väljer att inte detaljbeskriva här, för den lilla respekt jag har kvar för min motpart. Det som tål att sägas är att vissa anklagelser, må de än komma från en enda källa, är så pass att polisen är laga skyldig att göra en undersökning, det enda som krävs är en åklagarmyndighet som skjuter först och frågar sen. Anledningen till genomsökningen är sedan länge nedlagd, men i mitt fall resulterade det alltså i ett åtal om olaga serieinnehav.


------


Så långt vad gäller uträtande av frågetecken. Vad gäller det här fallet rent principiellt har de flesta bloggare redan belyst det absurda i att försöka brottsbelägga en fantasibild. Personligen är jag mest chockerad över att vårt rättsväsende av någon vansinnig anledning fått för sig att serier måste spegla verkligheten.


Hur är man funtad i skallen om man tror att en serieteckning av en naken tonåring på något vis skulle främja pedofili? Med samma argumentation borde ju en serieteckning på någon som dödar en annan främja mord, för att inte tala om att spel som Grand Theft Auto då borde öka mängden bilstölder, bankrån, vårdslöshet i trafik och organiserad brottslighet, och det vet man att så inte är fallet. Några pekar på forskning som visar att folk som samlar på dokumenterade övergrepp, alltså foton och filmer, är mer benägna än andra att begå sexbrott mot barn. Riktiga övergrepp, ja. Att folk som frivilligt läser serier där det förekommer nakna seriefigurer skulle vara överrepresenterade bland sexbrottslingar finns det ingen forskning som pekar på, och skulle någon bedriva en sådan forskning skulle det ge nollresultat.


Om serier som innehåller minderårigas sexupplevelser skulle öka mängden sexbrott mot barn, då skulle Japan med sitt utbud av serieerotika vara ett enda stort ormbo av sexbrott. Men Japan har ungefär tjugondelen så många sexualrelaterade brott per capita som vi. Hur hänger det ihop, tror man?


Serier, och serieteckningar, är inte verkligheten. Att likställa en serieteckning av en naken, uppdiktad person med ett autentiskt nakenfoto är fullkomligt barockt. Det skulle vara att likställa en serieteckning där någon skjuter en annan, med ett dokumenterat mord, och det betvivlar jag att någon skriver under på. Verklighet och fiktion är och förblir två skilda saker, och har ingenting med varandra att göra.


Jämför själv: Föreställ dig att du ser en serieteckning där någon slår ihjäl en annan med en yxa. Sen föreställer du dig att du ser en film, en riktig dokumentär, där någon verkligen blir ihjälslagen med en yxa. Känns det som att det är någon skillnad? Varför glömmer man bort den skillnaden helt plötsligt för att det rör sig om erotik?


Som storkonsument av serier har jag läst massor av våldsamma serier, och jag är ändå inte våldsam. Jag har läst nazistiska serier och jag blev inte nazist. Jag har läst serier om pirater men känner inget behov av att kapa fartyg. Jag har läst homoerotiska serier (bägge könen) men är inte homosexuell. Och jag har även frivilligt läst serier som bygger på att uppdiktade tonåriga seriefigurer förekommer lättklädda; faktiskt har jag även läst serier där de också har sex, och jag är hemskt ledsen att göra er besvikna, men jag var inte pedofil före det och jag blev det inte av läsandet heller. Mina djupaste ursäkter.


Jag har hört argumentet att själva existensen av erotikateckningar som föreställer barn skulle kränka barn i allmänhet. Den argumentationen håller inte för minsta påfrestning; ska vi börja förbjuda teckningar som riskerar att kränka någon, var slutar vi då? Att teckningar som i Ecce Homo blir totalförbjudna? Att man inte längre får rita Muhammed som rondellhund? Bägge dessa kränkte en försvarlig mängd människor. Ska alla dessa teckningar förbjudas? Om inte, varför inte? Vari ligger skillnaden? I bägge fallen handlar det om tusch på papper, där ingen människa kommit till skada, men som upprör vissa.


Den 1 juli stärktes barnpornografilagen i det att det nu är förbjudet att titta på barnpornografiska bilder. Även om jag är fullt medveten om att det skapar problem med saker som sökmotorer och sådant, håller jag faktiskt med om principen; de som känner mig vet att jag anser att de som utsätter barn (eller någon över huvud taget för den delen) för sexuella övergrepp, bör korsfästas upp och ner, strypta med sina egna inälvor. Ett akut problem med den lagen är dock att den, eftersom serieteckningar av något vansinnigt infall inkluderas i definitionen, resulterar i att att det nu är förbjudet att läsa vissa serier. Är det bara jag som får svindel av att ett rättsväsende stiftar en sådan lag?


I den pågående debatten har jag till min bestörtning förstått att vissa tycker det är helt rimligt att serieteckningar föreställande småbröstade tonåringar ska totalförbjudas. Jag börjar undra om jag befinner mig på medeltiden. Att det kan finnas folk som applåderar när rättsväsendet börjar lagstifta om vad vi får läsa och inte gör mig direkt illamående. Att det ens är en debatt om det här gör mig mörkrädd. Jag har full förståelse för om serieovana människor tycker det är obehagligt med serieerotika; jag tycker själv att nazistiska manifest och splatterfilmer är riktigt obehagligt.


Men det finns något som är mycket obehagligare än alla tänkbara fantasier, och det är en stat som sitter och bestämmer vad vi får uttrycka på papper och vad vi får läsa. Att man inte får begå och dokumentera övergrepp är självklart. Men en regim som säger att "det där uppdiktade dokumentet får du inte titta på" har ALLTID fel; det finns inga, inga, inga ursäkter för en sådan lagstiftning, och där är diskussionen slut. Därom ska det inte ens vara en debatt. Bara ett ramaskri i protest.


http://arbetarbladet.se/nyheter/tierp/1.2148235-oversattare-doms-for-barnporr-fran-japan

http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article1183632/Seriekannare-sagar-svensk-lag-om-barnporr.html

http://www.unt.se/uppsala/man-domdes-for-tecknad-barnporr-1000845.aspx

http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/433961-tecknad-barnporr-gav-dagsboter

http://www.dn.se/dnbok/mangaserier-klassade-som-barnporr-1.1141732

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=3870876

http://www.aftonbladet.se/kultur/article7501268.ab

http://www.expressen.se/debatt/1.2072417/my-bergstrom-porrmanga-hotar-inte-vara-barn

http://www.expressen.se/ledare/1.2072402/100722-kan-krita-krankas


Tillägg: länkar till nyhetsartiklar rörande ämnet.

49 kommentarer:

 1. jag som är en oordnad sälle pga en del neuropsykiatriska skäl, har en samlad litteratur-både serier och vanlig fiction av stor volym plus att jag är videokonstnär och musiker samt skriver en del -nån som önskar ett manus?-ska jag nu frukta att myndigheter vill kolla att allt är koscher eller ska jag begränsa mitt tänkande då jag skapar?det sker ju redan på flera sätt.normalt
  vill man ju befria sitt skapande tänk.
  Är det inte illa nog att man som karl inte kan passera en lekplats utan att mönstras från de förskrämda föräldrarnas håll? Som numera är ute och leker med barnen.Det känns väl säkrast så, de gör rätt vad jag kan döma. Inte är det kul men det är det mycket som imte är.
  Hur blir det med skriven fiction? Frågan kan tyckas tillspetsad men för pärona som sitter i lekplatsen uttråkade till döds är det vardag. Ska vi förbjuda texter och därmed allt som går att digitaliseras, av det slaget?
  suck. samtidigt som allt ständigt förändras till nytt förblir allt på samma plats och detta samtidigt.
  Det är mycket nu.

  SvaraRadera
 2. Mycket bra skrivet !
  Lägg aldrig ner kampen mot nazism och censur.

  SvaraRadera
 3. Min första tanke som kom upp "men hur var det nu med de fyra grundlagarna?" Vi har ju tryckfrihetslagen o.s.v. Men nu när jag läste på om det så insåg jag att det är inget som kan styrka detta fall.
  Men är det så väldigt demokratiskt att förbjuda människor att läsa vad de vill? Eller titta på vad de vill?
  Hur är det med keruberna i kyrkorna? På gamla målningar?
  Blir det då förbjudet att se på dom också?

  Jag gillar inte alls den här lagen, och för att vara ärlig, just nu känns det som att vår kära stat sakta men säkert försöker få ett hjärngrepp om vad vi får göra,se,höra och säga...
  Vart kommer det sluta?

  SvaraRadera
 4. Enligt min åsikt borde åklagarna Eva Korpi och Åsa Hanna anmälas för att på ett sådant flagrant sätt slösat med rättsväsendets resurser. Det slutar ju inte här heller, jag hoppas ju innerligt att du orkar överklaga till högre instans! En sån här dom kan ju bara inte få vinna laga kraft, det är så absurt att man fortfarande tror att detta är en konstig dröm. Vi kan bara hoppas att Piratpartiet får riksdagsmandat efter 19:e september, förhoppningsvis kanske det kan hända något med en del övriga politiker oxå då! Kämpa på!

  SvaraRadera
 5. Det här landets regering är som en enda stor bunt överbeskyddande föräldrar som demoniserar allt som är främmande för dem. Jag misstänker att de som godkände denna lagändring inte har en blekaste aning om vad de godkände egentligen, de hörde bara ordet "barnpornografi" och ropade förtvivlat "Detta måste vi förbjuda!". Vart är vi på väg egentligen?

  SvaraRadera
 6. Ja, nu är inte V för Vendetta-samhället långt borta... Suck. Varför kan inte politikerna tänka först och rösta sen? Har varit starkt emot denna lag redan innan det här spektaklet satte igång. För spektakel är vad det är; löjligt, sorgligt, justitiemord, you name it. Synd att det ska drabba en så framstående person. Synd att det ska drabba nån överhuvudtaget...

  SvaraRadera
 7. Bra skrivet. Känner oerhört med dig i denna absurda situation. Hoppas verkligen att du orkar överklaga, men risken är att du fälls igen eftersom det först och främst är lagen det är fel på. Domen känns tyvärr rimlig med tanke på hur lagen ser ut...

  SvaraRadera
 8. "bör korsfästas upp och ner, strypta med sina egna inälvor"

  ...varför förespråkar du rent medeltida straff? I vårt moderna rättsamhälle har vi proportionerliga straff. Dödsstraff över huvudtaget är inte proportionerliga, vissa applikationer (stening, gasning, elektriska stolen) av straffet har större delen av världen helt slutat med, många länder har inte ens dödsstraff i straffskalan. Det är synd att du förespråkar exakt samma vigilante/hämndstraff som antipedofilgrupperna på Facebook, i en i övrigt alldeles lysande text.

  SvaraRadera
 9. Bra skrivet, och jag tycker det är underbart att du fått människor att reagera. Även om det egentligen inte borde vara något att diskutera (vem som helst borde kunna se problemet med lagen), så är en diskussion fördömt mycket bättre än "Det råder en väldig konsensus i Sverige kring de här frågorna. När barnporrnografi diskuteras handlar det snarare om att täppa till kryphål och stärka lagen." som jag läste i artikeln i DN. Gör mig illamående att vi inte vågar tänka själva och komma med kritik.

  SvaraRadera
 10. Bara för att klarifiera: Åklagarna som åtalade mig heter Eva Korpi och Anna Hårdstedt och inget annat.

  SvaraRadera
 11. Detta är nog ett av de klaraste exempel vi har på att även våra lagstadgare kan prestera måndagsexemplar. Lagen är helt sjuk och jag förstår inte ens hur de tänkt - på något plan, från någon vinkel... det är bara sjukt hur man än vrider och vänder på det.

  O
  /|\ <- Orvar, 12 år, med stor snopp
  /|\

  I övrigt är lite drygt 99% av alla föräldrar faktiskt barnporrbrottslingar numera, inkluderat alla jävla rabiata idioter som förespråkar skitlagen.
  Trädet med idioter slutar tydligen aldrig producera frukt....

  SvaraRadera
 12. Japan och Sverige har nog ungefär lika mycket sexualrelaterade brott. På grund av att lagstiftningen är så oliak i olika länder går den typen av brottslighet inte att jämför från land till alnd. Mycket av det som är våldtäkt i Sverige är exempelvis inte det i andra länder.

  SvaraRadera
 13. Det har hävdats, bl.a. av Rick Falkvinge, att åtminstone en av bilderna har publicerats "officiellt" i Sverige i Love Hina album 13.
  Kan du bekräfta att det stämmer?

  Det vore onekligen tragikomiskt om Bonnier har gett ut den bild som polisen klassar som barnporr...

  SvaraRadera
 14. Själv har jag ej gjort eller publicerat "porriga" barnbilder (vad det nu innefattar, egentligen...) - men jag har tänkt och skrivit om barnsex HÄR - på ett sätt som gör att jag måhända också "åker dit", kanske...

  SvaraRadera
 15. Anders_S, har du några som helst belägg för dina påståenden? Snarare har jag belägg för motsatsen:
  http://www.liveleak.com/view?i=096_1267472543
  http://www.nationmaster.com/graph/cri_rap_percap-crime-rapes-per-capita

  Sverige har 46 fall per 100,000 invånare.
  Japan har 1.7737 fall per 100,000 invånare.

  Kom med konstiga och beläggslösa påståenden om definition av våldtäkt om du vill, men påstå inte att dina lögner visar på att det gapet skulle vara avsevärt mindre.


  Till dig, som skrev artikeln: Mycket väl skrivet, och mycket väl framförd poäng.

  SvaraRadera
 16. Det här med antalet sexbrott, det kan ju vara värt att påpeka att det förmodligen finns ett antal mörkertal i båda länder också. Om skillnaden uppkommer pga det har jag ingen aning eller teori om.

  Från ett feministiskt perspektiv så tycker jag också att det är oerhört kränkande att anta enbart på grunderna att kvinnorna har små bröst att de automatiskt är tonåringar. Betyder det att kvinnor med mindre kupa än C eller möjligtvis B ska automatiskt bli omyndigförklarade?

  Det här håller inte tycker jag. Man kan inte döma folk för tecknade serier, inte på en sådan svag grund. Det finns inga belägg för att barn har blivit skadade i tillverkningen av dem eller att barn kommer att bli skadade pga dem.

  Övergrepp mot barn ska straffas, och de ska straffas hårt. Det här känns dock mer som något åklagare har dragit till rätta bara för att bevisa att de jobbar mot övergrepp mot barn men som egentligen inte ens är relaterat.

  SvaraRadera
 17. Bra skrivet, hoppas du överklagar detta. Så här får det inte gå till!

  SvaraRadera
 18. För att bekräfta: Nej, ingen av bilderna kom ur Love Hina. Jag klarifierar lite mer än så i bloggen jag postade idag. Så oskyldiga var inte bilderna. Men de var lika skyldiga som Arnold är skyldig till mord.

  SvaraRadera
 19. "Det är synd att du förespråkar exakt samma vigilante/hämndstraff som antipedofilgrupperna på Facebook, i en i övrigt alldeles lysande text."

  Jag är rätt säker på att det var ett retoriskt grepp och inte en faktisk åsikt om hur riktig barnporr bör bestraffas.

  Förövrigt anser jag att det är tveksamt att innehav av även riktig barnporr är kriminellt, helt enkelt för att det är tveksamt att kriminalisera innehav av information vad den än må vara av för karaktär.

  Distribution och produktion av riktig barnporr bör däremot verkligen vara olagligt och ansett som ett av de allvarligaste brotten i vår lagstiftning.

  SvaraRadera
 20. Våldsporr, för att ta ett intilliggande exempel i brottsbalken, är ju förbjuden av det enda skälet att lagstiftarna anser att den kan vara "förråande". Se nu ovan ett lysande exempel på hur just lagstiftningen mot pedofiler kan verka förråande: En helt normal svensk skötsam familjefar har manipulerats att offentligt ge luft åt åsikten att människor "bör korsfästas upp och ner, strypta med sina egna inälvor".

  SvaraRadera
 21. Ha ha, riktig klockren träff, faktiskt. Ja, det var onekligen en hyperbol som jag ibland slänger mig med. Men jag håller faktiskt med om det bör betraktas som ett av de grövsta brotten i vår lagstiftning. Just därför bör det heller inte likställas med att teckna (eller se på) en teckning.

  SvaraRadera
 22. Kalle Anka-serietidningen (video ca 6 min) MÅSTE väl nu också förbjudas - för Kalle själv - såväl som ej minst barnen Knatte, Fnatte och Tjatte - går ju ALLTID med ändan bar - och det kan väl hädanefter ej tillåtas i Sverige ens i en serietidning - eller ?

  SvaraRadera
 23. Domen måste bli offentlig. HELA domen, inklusive bilderna. Diktaturens kännemärke är just hemliga domar, hemliga domskäl, hemliga bevis. Kan det inte göras i Sverige får det göras utomlands på en site som kan nås från Sverige. Sedan får materialet flyttas om det filtreras av "STASI".

  SvaraRadera
 24. Om jag inte missminner mig så var Romeo och Julia under 18 år. Ska pjäsen då förbjudas? Om man gör ett seriealbum av pjäsen är det då barnpornografi? Var går gränserna egentligen?

  SvaraRadera
 25. Ang. Kalle Anka, inkluderas den inte i lagen eftersom, menade de i rättegången, djur eller fabeldjur inte inbegrips av lagen. Frågan är var gränsen går? En älva? Ett skogsrå? Näcken?

  Nej, skämt åsido tycker inte jag att vi behöver testa gränserna. Vi vet alla att ingen tänker förbjuda Kalle Anka bara för att han inte har brallor. Attackera lagen på den punkt som verkligen springer: 1) Serier har inget med verkligheten att göra, även om det inte är fabeldjur. Ett mord i en serie är inte ett dokumenterat mord. 2) Serier uppviglar INTE till brott, även om de behandlar brott. Nakna tolvåringar i en främjar inte barnaövergrepp. 3) Staten ska inte, SKA INTE, bestämma vad vuxna människor får läsa, end of discussion.

  Romeo och Julia skulle inte förbjudas i serieform förutsatt att det inte var sexscener med i den. Om Julia dock stod spritt språngande naken i serien och hade små bröst skulle den vara förbjuden enligt rådande lagstiftning (både Romeo och Julia var fjorton år). Och det är inte acceptabelt på någon nivå.

  SvaraRadera
 26. Fruktansvärt hur lagstiftarna resonerar. Enda gången tecknat skulle kunna utgöra
  ett brott vore väl om teckningen bevisligen föreställer en viss individ. Iofs skulle då en VERKLIGHETSTROGEN teckning kunna föreställa en identifierbar person även om denna just inte hittats och då skulle teckningen i alla fall vara olaglig. Däremot stilistiska teckningar av absurda men ändå erotiska juniorer aldrig kunna peka ut en enskills och brottet bli absurt. Manga och andra fictions är just fiction och det är absurt att innehav och nu även beskådande av viss fiction är olagligt. Djävla sjukt samhälle vi ramlar ner i

  SvaraRadera

 27. ”...Vilka är det idag som FAKTISKT begår de värsta brotten mot mänskligheten, med mest lidande, svält och död som resultat :?: Jo, regeringar i olika länder. Inte terrorister och vanliga kriminella. Så vi har faktiskt större anledning att frukta regeringar än terrorister och kriminella.”
  - slut citat härifrån.

  Sverige är i dags dato hart när bara ett gott land att leva uti för ENBART PyramidMaktHavarna och deras medlöpare, tyvärr tyvärr... :cry: Skriv därför Aktiv Demokrati på en blank valsedel i höstens val - så gör Du vad Du kan för att STOPPA den kontinuerligt pågående höger- och vänster-socialismens utbredning = Kallocain-samhällets fördjupning = den sedan början av 1980-talet kontinuerligt pågående väldfärds-nedrustningen.
  GRUNDORSAKEN till detta är RÄNTEBLUFFEN - och de till 100 % MedlemsStyrda = FolkStyrda delegaterna i Riksdagen från Aktiv Demokrati - kommer att lägga all upptänklig ENERGI på att eliminera detta förryckta vansinne = återställa den svenska välfärden till minst vad den var i slutet av 1970-talet.

  SvaraRadera
 28. Som fellow otaku håller jag med och stödjer dig fullständigt! Stå upp mot moralpaniska tankebrottslagar och censur! Försvara ytrrandefrihet och tryckfrihet!

  SvaraRadera
 29. Som Anders_S tidigare påpekat så kan man inte jämföra antalet dömda sexbrottslingar per capita i länder som skiljer sig så mycket åt som Sverige och Japan gör. Siffrorna som t ex Aceed redovisar är ju helt meningslösa utan att de sätts i sitt sammanhang.

  Jag är ingen expert på Japans lagar på detta område men tror t ex att den lag vi har som gör att sex med minderårig klassas som våldtäkt t ex inte finns i Japan. Även andra skillnader lär finnas. Och givetvis påverkar ju beviskrav etc också antalet fällande domar och samhällsklimatet påverkar hur anmälningsbenägna medborgarna i sin tur är. Som i vi rakt av skulle importera Japans lagar och domstolar eller vice versa skulle siffrorna troligtvis förändras.

  Som ett exempel kan följande länk gärna studeras: http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/japan.htm

  Här kan man läsa att i Tokyo och Nagano blev t ex sex med barn olagligt först 1997, prostitution är olagligt sedan 1956 men tydligen en lag som inte påverkar särskilt mycket (min tolkning är att den helt enkelt inte efterlevs), 1998 var Japan världens största producent av barnpornografi och man vägrade införa lagar mot denna produktion osv osv.

  Så när jag ser de siffror som Aceed presenterar och som också bloggaren hänvisar till i sin text så gör jag en helt annan koppling än bloggaren gör. Jag tror att de låga siffrorna beror på att Japan har en helt annan syn på sex med minderåriga, sexuella övegrepp, barnpornografi, prostitution, trafficking etc än vi har i Sverige och att siffrorna därför är så mycket lägre per capita där än här. Det är också detta samhällsklimat som enligt mig gör att produktionen och konsumtionen av serier med inslag av sex och även barnsex är så mycket större i Japan än i Sverige.

  SvaraRadera
 30. Så som läget ser ut idag har Japan samma lagstiftning emot produktion och spridning av barnpornografi som de flesta andra länder. Till saken hör ju också att definitionen av "barnpornografi" (uppenbarligen) varierar, så att Japan skulle varit världens största producent av barnpornografi år 1998 beror nog på vilken organisation som uttalar det, och hur de definierar barnpornografi. Enligt Sveriges rådande lagstiftning blir japanska Playboy barnpornografi. Både orden "barn" och "pornografi" varierar i denotation. Med "barn" menas ibland "prepubertala" (ibland lägre), ibland "under 18", och med "pornografi" menas (uppenbarligen) ibland sexhandlingar, ibland nakenbilder. Att Japan var världsstörst i barnpornografiproduktion år 1998 är ingenting jag varken kan bekräfta eller dementera, men beroende på vem som säger det kan det alltså handla om tidningar med nakenbilder av 17-åringar (tekniskt sett). Jag säger inte att det just var så, men det ger en bild av att – som sagt – siffrorna är inte att lita på. Att skylla på att "de har en så skruvad lagstiftning ändå" gör tyvärr inte saken bättre.

  De har en helt annan syn på prostitution, det är sant. Men de har inte en helt annan syn på barnpornografi, annat än att de inte inkluderar serietidningar i sin definition.

  SvaraRadera
 31. Även om du i tanken vore pedofil så är det ju naturligtvis dina handlingar mot barn som ska straffas, inte dina tankar. Jag sitter här och känner mig som i Twilight zone efter att jag läst om domen mot dig.

  SvaraRadera
 32. Apropå pedofileri - så ägnar sig ju ALLA föräldrar åt det (omedvetet i o f s - men i alla fall) emot bl a sina egna barn.

  SvaraRadera
 33. Peter.

  Skulle gärna se en mer utförlig redovisning. Siffrorna kan stämma, men sammanhanget känns ofta som ett moralistiskt mischmasch. Varför är det relevant att japanska high school-elever är intresserade av pornografi, och varför nämns "illegala" videofilmer i samband med barnpornografi när de senare i artikeln definieras som filmer med pixlade/ censurerade könsorgan, etc?

  Håkan / Wakuran

  SvaraRadera
 34. "Jag är rätt säker på att det var ett retoriskt grepp och inte en faktisk åsikt om hur riktig barnporr bör bestraffas."

  Man kan ju diskutera hur lämpligt det är att föra fram en åsikt om olämpliga straff med hjälp av en hyperbol om .... olämpliga straff...

  SvaraRadera
 35. Clean hit. Men jag låter det stå ändå.

  SvaraRadera
 36. Som serievetare, skulle du inte enkelt kunnat ta reda på de tecknade figurernas ålder? Med tanke på att de förekommer i ett sammanhang borde inte det vara ett stort problem. Då kanske du kunnat påtala att även en stor del av de storbröstade är yngre än 18. Fast det skulle antagligen inte hjälpt dig så mycket antar jag...

  SvaraRadera
 37. Nej, det skulle det inte. De hade ju som sagt lika gärna kunnat vara "vampyrer" som var 10 000 år gamla. Det är sak samma.

  SvaraRadera
 38. Det är så sjukt! Jag blev upprörd när jag fick veta detta...
  Det finns ju sånna som verkligen SER/KOLLAR på Barnporr..
  och så tar dem Simon? Då kan dem ju istället dömma författarna till dem utpekade Manga som innehar "Barnporr". T.ex han som gjorde Dragonball, då kan dem väl åka ända till Japan och stämma honom! Men istället tar dem o dömer Simon Lundström!?
  VART ÄR VÄRLDEN PÅ VÄG EGENTLIGEN? Jag blir galen....

  Sverige är ett sjukt orättvist land.

  SvaraRadera
 39. Sverige är PartiKrati-eländets högborg i världen - men just nu Fredrik Reinfeldt som kapten (video 8 min).

  Men kaptens färg = blågrön eller rödgrön spelar noll roll - för Kallocain-samhället är här för att födjupas ytterligare - ifall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna ej gör något annat än gnäller.

  Kommer Wi att göra något ?

  SvaraRadera
 40. Till Anders_S: Lagstiftningen om sexualbrott i Japan och Sverige ÄR jämförbara. Var inte rasist, hördu. Och det är sant att antalet sexualbrott per capita är lägre i Japan än i Sverige. I själva verket är våldsbrott rent allmänt lägre, medan manschettbrott är snäppet vanligare. Varför? Det har det spekulerats en hel del i, men jag skulle inte kunna göra dessa spekulationer rättvisa. Men inte beror det på lagstiftningen eller civilkuraget i alla fall.

  Och nu till texten: Jag håller till största del med om allt du skriver, med vissa undantag, till exempel att du förespråkar dödsstraff, vilket må vara en klen anmärkning, men viktig icke desto mindre. Även om det var ett konstgrepp för att säga "Jag gillar inte heller pedofiler" så får det texten, som i övrigt håller en så mogen och genomtänkt seriös nivå, att tappa lite slagkraft. Döden och tortyr är medeltida straff som helt enkelt inte passar sig i ett samhälle som bygger på att man alltid har en ny chans och att det aldrig är för sent att bättra sig.

  Men lagen måste ändras. Folk måste få läsa, skriva och även rita vad de vill. Att slösa bort pengar, våra skattepengar, på den här typen av brott är absurt. Ta fast de som våldtar, fotograferar och filmar - inte de som ritar. Varken fantasi, moral, tanke eller sexuell läggning är någonsin ett brott så länge ingen lider av det. Det borde alla moderna människor hålla med om.

  Alla som liksom jag samlar på anime och manga bör unisont ta med sig alla sina serieböcker, anmäla sig själva till polisen och vägra uppge vilka album den så kallade "barnpornografin" finns. DÅ kanske politikerna inser det orimliga i att lagstifta mot "omoralisk" litteratur och kultur, när alla poliser måste sättas på att kolla igenom hela Sveriges mangasamlingar.

  SvaraRadera
 41. Får man själv teckna "barnpornografiska" bilder och sedan behålla dom i privat ägo?

  SvaraRadera
 42. @Johan
  Ja, det får man, så länge man inte gör bilderna tillgängliga för andra på något sätt.

  SvaraRadera
 43. Nu verkar ju alla eniga om hur inihelvete fel den här domen är men det skulle vara intressant att läsa om hur de som ändrat i lagen tänkte. Vad var syftet och vilka grunder hade man när man förbjudit folk att läsa serier med tonåringar som ligger med varandra.

  Mitt stalltips är att den delen myglats in av Kristdemokraterna under förevändningen att dylika serier är förråande och leder in folk i pedofili (kristna brukar ju ibland mena att utan Gud skulle 'man' ju våldta och mörda till höger och vänster.

  BTW så håller jag med om att passagen med hur pedofiler borde straffas förtar och förstör mycket av den i övrigt nyktra och resonabla artikeln.

  "If anyone comes to Me, and does not hate his own father and mother and wife
  and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be My disciple."
  Emo-Jesus(Luke 14:26)

  SvaraRadera
 44. Jättebra inlägg av dig. Jag har upprörts väldigt av denna dom, särskilt då jag själv gillar manga och då t o m av den väldigt oskyldiga typen som Inu baka- crazy for dogs, som handlar om en tonårstjej som jobbar på djuraffär och allt är väldigt oskyldigt.

  MEN t o m i den serien finns ju bilder där folk är lite avklädda i halvsexiga poser och även om hon kanske är 18 år så ser hon ju UT som 14...

  Och den där homo-mangan jag har stående i hyllan vet jag inte ens om jag vågar bläddra igenom då den t o m rekommenderas från 16 år.

  Hur har t ex sci-fi bokhandeln tagit ställning till detta, om alls?

  Blir jätterädd för sådana lagar. Det är ju ritade bilder! Ingen kan tro att det är på riktigt. finns ju svenska filmer som är värre, som t ex En kärlekshistoria, Barnens ö eller De kallar oss mods där det skildras sex med riktiga minderåriga på riktig film!

  Men DET är konst..? Och manga är inte det? Vem bestämmer vad som är konst?

  Hoppas att det ordnar upp sig för dig. Vill säga även med vårdnadstvisten. Ett barn behöver sina föräldrar och att de är sams.

  Lycka till!

  SvaraRadera
 45. Har inte följt hela tråden men förundras över att man särställer tecknat och annan konst. Hur ofta förekommer inte målad erotik? Eller nakna barn på bild och foto? Vad kan man lägga ribban?
  Det är en märklig dom.

  Må väl ändå
  ann-chatrine bodeby

  SvaraRadera
 46. hmm... om det är olagligt att se på all typ av barnpornografiskt material, och det tydligen är godtyckligt vad som klassas som sådant, innebär då inte detta att det är olagligt för allmänheten att ta del av bevismaterialet i varje rättegång rörande barnpornografiskt material? Ska vi lita på att åklagarväsendet och polisen alltid gör det rätta?

  SvaraRadera
 47. Som så många andra påpekat: Var tusan går gränsen när manga blir olagligt? Jag läser bland annat Gravitation, en söt liten romantikserie, men den yngre pojken går "bara" i high school. Och ibland klär han sig som flicka. Betyder det att det blir barnporr för att han har kjol, saknar bröst och har sex med sin 23åriga pojkvän?
  Och vad händer med alla gamla svenska filmer? Bara i Madicken så ser man ju hur hon och Lisabeth springer nakna på sitt flickrum och hoppar på sängarna medans de klär på sig. Är jag pedofil för att jag växt upp med, och fortfarande ser på, Astrid Lindgren-filmer ibland?

  SvaraRadera
 48. Jag upptäckte idag att den senaste One Piece-boken inte var översatt av Simon, utan någon oerfaren typ som dom hade kunnat hitta på gatan? Vad är detta? Kommer inte Simon att översätta One Piece längre? Svaaaaaara! Du var helt otrolig på att översätta denna manga som jag läser lagligt och mest!

  SvaraRadera